Google-optimointi kotisivuillesi

Optimoimalla sivustosi löydettävyyttä, kohdeyleisönäsi ovat ennen kaikkea ihmiset, mutta myös hakukoneet.

Mitä hakukoneoptimointi tarkoittaa?

Hakukoneoptimointi on strategia, jonka avulla verkkosivuston löydettävyyttä halutaan parantaa hakukoneissa valituilla avainsanoilla ja niiden yhdistelmillä. Puhekielessä hakukoneoptimoinnista käytetään usein nimitystä SEO, joka tulee sanoista Search Engine Optimization.

Optimoimalla sivustosi löydettävyyttä, kohdeyleisönäsi ovat ennen kaikkea ihmiset, mutta myös hakukoneet. Verkossa surffailevat käyttäjät etsivät lukemattomia määriä tietoa, jossa tiedonlähteen, sinun kotisivujesi täytyy suorastaan kiehua asiantuntevaa ja helposti ymmärrettävää sisältöä.

Mutta miksi?

Saat ohjattua ilmaista kävijäliikennettä sivustollesi Googlen hakutuloksista. Haluat, että yrityksesi kotisivut löytyy sijalta 1 sillä kivenkovalla hakusanalla, jota isketään Googlen hakukenttään tuhansia kertoja vuodessa. Google-optimointi koostuu toimenpiteistä, joista kerron sinulle seuraavaksi.

Too Long; Didn’t Read.

Alla oleva kirjoittamani teksti avaa sinulle ne toimenpiteet, joita itse käytän kun myyn hakukoneoptimointia palveluna yrityksille.

Google-optimointi tiivistettynä

1) Hakukoneoptimointi on jatkuvaluonteista työskentelyä, jonka ensimmäisiin vaiheisiin kuuluu niiden avainsanojen kerääminen, joilla sivuston halutaan löytyvän hakukoneista;

2) Nykyiselle kotisivulle tehdään SEO-auditointi, jossa selvitetään ne ongelmakohdat, mitkä huonontavat sivuston sijoittumista hakukoneiden tuloksissa;

3) SEO-auditoinnin perusteella luodaan kehityssuunnitelma ongelmakohtien korjaamiseen;

4) Uudistetaan sivuston sisältöjä ja huolehditaan, että tuotettu sisältö on aina mahdollisimman ajantasaista tietoa sekä parannetaan sivuston teknistä puolta esimerkiksi latausnopeuksien minimoinnilla;

5) Seurataan sivuston sijoittumista Googlessa, kerätään havaintoja muutoksista sekä huolehditaan, että tavoitetut sijoitukset pysyisivät tulosten kärjessä, ja että sivusto on relevantti niin käyttäjän kuin hakukoneen silmin.


Avainsanatutkimus

Niin Google kuin muutkin hakukoneet perustuvat siihen, että käyttäjä syöttää hakukoneeseen jonkin lausekkeen tai yksittäisen sanan. Hakukoneoptimoinnissa se on siis avainsana tai yhdistelmä avainsanoja. Syötetyn sanan perusteella hakukone sitten etsii ja listaa käyttäjän lähettämään kyselyyn parhaiten sopivat tulokset, tietolähteet.

Avainsanojen kerääminen ja näille annettavien painoarvojen vertaileminen on yksinkertaista. Tyypillisesti kun selvitän niitä avainsanoja, joita käyttäjät ovat ajan kuluessa syöttäneet Googleen, lopputuloksena syntyy 40-100 avainsanasta koostuva lista, josta näkyvät:

1) Jokaisen avainsanan tai avainsanojen yhdistelmien kuukausittainen hakuvolyymi;

2) Kilpailutaso kullekin avainsanalle;

3) Konteksti siitä onko käytetty avainsana enemmänkin kaupallista vai informaatista arvoa tuottava.

Avainsanatutkimuksessa parhaiten toimivimmiksi työkaluiksi olen havainnut Google Keyword Plannerin, Mangools KWFinderin ja SEMrushin.

SEO-auditointi

Google-näkyvyyden kartoitus on mielenkiintoinen selvitys havainnoista, joka pureutuu nykyisten kotisivujen hakukoneista saadun kävijäliikenteen kehityksen, sivuston suosioon Googlessa sekä tekniseen perehtymiseen sivuston hierarkiassa, konteksteissa ja latausnopeuksissa.

SEO-auditoinnin tuloksena vastaan niin asiakastani kuin minuakin kiinnostaviin kysymyksiin:

1) Miksi sivuston kehittyminen joko laskevasti tai nousevasti on kyseisellä tasolla;

2) Millä toimenpiteillä havaitut ongelmakohdat voidaan korjata, jotta sijoittuminen hakutulosten kärkeen olisi mahdollista saavuttaa.

Näihin kysymyksiin ja selvityksen perusteella luon sivuston kehityssuunnitelman, jossa esittelen miten ja mitä täytyy tehdä, että Google-näkyvyyttä voitaisiin parantaa.


Hakukoneoptimoinnin hinta

Hakukoneoptimoinnissa strateginen eteneminen alkaen avainsanatutkimuksen laatimisesta SEO-auditointiin on selkein tapa edetä hakukonenäkyvyyden kehittämisessä. Käytän tuntiveloitukseen perustuvaa hinnnoittelua, jossa arvonlisäveroton tuntihinta on 69,00 € ja sisältäen arvonlisäveron 85,56 €.

Avainsanatutkimus: 130 – 400 €

Selvitän yrityksesi liiketoimintaan kuuluvaa 40-100 avainsanaa ja niiden yhdistelmiä, jossa lopputuloksena saat raportin kilpailutilanteesta, käytettyjen avainsanojen kuukausittaisesta hakuvolyymistä ja kontekstista. Avainsanatutkimukseen käytettävä aika riippuu laajuudesta, mutta usein laadin sen valmiiksi 2-6 tunnissa.

SEO-auditointi: 500 – 1400 € per domain (verkkotunnus)

SEO-auditointiin sisältyy sivuston orgaaninen kehitys Googlen hakutuloksissa, vertailu sivuston teknisestä toteutuksesta suhteessa Googlen asettamiin teknisiin suosituksiin sekä ulkoisten linkitysten määrän ja laadun kartoittaminen. Käytettävä aika SEO-auditoinnin ja kehityssuunnitelman tekemiseen on 7-20 tuntia.

Jatkuva optimointityö: 70 – 400 € / kuukausi

Jotta avainsanatutkimus sekä SEO-auditointi hyödyttäisi yritystäsi parhaiten, palvelen sinua tekemällä kehityssuunnitelmassa esille tuodut toimenpiteet puolestasi jatkuvalla hakukoneoptimoinnin työllä. Tällöin käytän sovitun ajan kuukausittain yrityksesi kotisivujen Google-näkyvyyden kehittämiseen.